Eines de l'usuari

Eines del lloc


ca:zarautz:urbanismo:indice
Traduccions d'aquesta pàgina:

Zarautz pospetroli: mesures urbanístiques

(Les mesures marcades amb [T] suposarien clarament creació de nous llocs de treball. La resta de mesures podrien també crear-los d'una manera més indirecta, i sobretot ajudarien a conservar o reconvertir els llocs ja existents.)

Revisar la normativa urbanística per a un escenari permanent de petroli car:

 • Desincentivant la construcció d'espais d'oci, consum o serveis a la perifèria.
 • Fer possible per a tots els habitants de Zarautz residir, treballar, comprar, passejar, tenir espais d'oci al poble ..
 • Repensar l'estructura de la ciutat per tornar a un model d'usos mixtes, diversos i densos i la vida més propera: residència, escola, treball, oci, comerç i transport cap a l'exterior a menys de 10 min caminant.
 • Fomentar la instal·lació de panells solars en els edificis, miniturbines eòliques i altres sistemes de autoabastiment energètic, subvencionant la seva instal·lació o facilitant crèdits. Procurar que es faci per mitjà d'empreses locals que treballen en aquest sector i amb moneda local. [T]
 • Promoure l'aïllament dels habitatges, el seu aprofitament solar passiu i penalitzar el seu consum energètic. [T]
 • Facilitar l'accés a sòl urbà a Cooperatives d'Habitatges amb dret a ús. Model Andel (Sostre Civic, Etxekoop) [T]

Nova política d'espais verds:

 • Augmentar el nombre i extensió. [T]
 • Remodelar els espais verds existents no històrics cara aprofitaments en forma d'horts urbans.
 • Recuperar horts fins fa poc productius.
 • Fomentar l'agricultura urbana ecològica mitjançant campanyes, cursos, incentius diversos, cessió d'espais i eines, subvenció de llavors, etc.
 • Aprofitar finques no utilitzades (públiques o personals) per a la creació d'hortes urbanes comunitàries.

Aplicar reformes bioclimàtiques i d'eficiència energètica als edificis municipals. [T] Implantar sistemes de tractament de residus sòlids i d'aigües residuals sostenibles i autosuficients, reconvertint les plantes municipals.

Aprofitar el residu sec obtingut després del tractament d'aigües residuals per a l'agricultura. Compostar i reciclar al màxim, establint plantes de processament local dedicades a aquesta funció. [T]

ca/zarautz/urbanismo/indice.txt · Darrera modificació: 2017/02/05 11:46 per argelaguerentransicio

Municipios pospetroleo