Eines de l'usuari

Eines del lloc


ca:zarautz:economia:indice
Traduccions d'aquesta pàgina:

~~NOTOC~~ ====== Zarautz postpetroli: mesures econòmiques ====== // (Les mesures marcades amb [T] suposarien clarament creació de nous llocs de treball. La resta de mesures podrien també crear-los d'una manera més indirecta, i sobretot ajudarien a conservar o reconvertir els llocs ja existents.) // * Incorporar una avaluació de sostenibilitat i resiliència, basades en la seva dependència del petroli, al procés de selecció d'empreses de nova creació assessorades per l'ajuntament. [T] * Donar xerrades a empreses de nova creació i a les ja existents sobre el Peak Oil i les seves conseqüències, enfocant sobretot a les conseqüències per als negocis i l'economia local. Incidir en el concepte de resiliència. [T] * Promoure la creació d'empreses sostenibles i resilients mitjançant un programa específic. Donar suport a iniciatives empresarials no dependents del petroli. [T] * Fomentar la reconversió d'empreses dependents directament o indirectament del petroli. Elaborar una guia per a aquesta reconversió, subvencionar auditories de dependència, oferir assessorament per al procés d'adaptació, etc. * Fomentar la reorientació de les empreses productiva cara al consum local. [T] * Donar suport econòmic a projectes empresarials que subministrin productes substitutius als importats. [T] * Afavorir la creació d'empreses de serveis que no impliquin elevats consums materials i d'energia. [T] * Crear una moneda complementària local recolzada per l'ajuntament amb la col·laboració de les agrupacions d'empreses i comerciants. Oferir com a referència legitimadora altres monedes locals que fa temps que funcionen (Totnes Pound, Ithaca Hours, Toronto Dollars, etc.). Defensar la seva contribució per subministrar liquiditat a empreses amb capacitat, però escasses de finançament (sistema de crèdit mutu). * Crear un banc de temps municipal d'ampli abast, complementari amb la moneda local. Defensar els seus beneficis sobretot per mobilitzar la aturats, estudiants, jubilats, etc. [T] * Crear bancs municipals d'aliments i productes de primera necessitat. Els aliments haurien de venir preferentment dels horts urbans i de productors de les rodalies. * Crear bancs de terra en zones urbanes i periurbanes per posar en contacte a propietaris de finques potencialment productives i els urbanites interessats en la producció hortícola. * Revisar política de compres municipals prioritzant l'abastament en mercats i productors locals. Suport a les xarxes locals de distribució d'aliments, i a les cooperatives de consum ecològic i local. [T] * Reforçar el comerç de rodalies, sobretot d'alimentació i de productes de primera necessitat. Contribuir a l'establiment de xarxes locals de subministrament. [T] * Definir un àrea al voltant de Zarautz d'especial promoció agrícolaganadera ecològica. [T] * Revisar tots els plànols d'inversió pública municipal sota un escenari permanent de petroli car. * Estudiar la creació d'una empresa municipal d'electricitat. [T] * Fomentar econòmicament i burocràticament la generació elèctrica per autoconsum, tant de famílies com d'empreses i altres entitats. [T] * En totes aquelles mesures en què es treballi amb fonts locals i resilients, quantificar l'estalvi per al municipi (i per als veïns) que implica usar aquestes fonts, com a mitjà per demostrar que les mesures milloren de fet l'economia del municipi en aquesta època de dificultats. * Fomentar la integració dels aturats, sobretot els de llarga durada, en nous oficis i serveis "per a la resiliència". Oferir incentius per a la recuperació d'oficis que impliquin reparació, manteniment, i reciclatge local de materials usats. Integrar les deixalleries de la ciutat amb aquests serveis. [T]

ca/zarautz/economia/indice.txt · Darrera modificació: 2017/02/05 11:48 per argelaguerentransicio

Municipios pospetroleo