Eines de l'usuari

Eines del lloc


ca:zarautz:urbanismo:indice
Traduccions d'aquesta pàgina:

~~NOTOC~~ ====== Zarautz pospetroli: mesures urbanístiques ====== // (Les mesures marcades amb [T] suposarien clarament creació de nous llocs de treball. La resta de mesures podrien també crear-los d'una manera més indirecta, i sobretot ajudarien a conservar o reconvertir els llocs ja existents.) // Revisar la normativa urbanística per a un escenari permanent de petroli car: * Desincentivant la construcció d'espais d'oci, consum o serveis a la perifèria. * Fer possible per a tots els habitants de Zarautz residir, treballar, comprar, passejar, tenir espais d'oci al poble .. * Repensar l'estructura de la ciutat per tornar a un model d'usos mixtes, diversos i densos i la vida més propera: residència, escola, treball, oci, comerç i transport cap a l'exterior a menys de 10 min caminant. * Fomentar la instal·lació de panells solars en els edificis, miniturbines eòliques i altres sistemes de autoabastiment energètic, subvencionant la seva instal·lació o facilitant crèdits. Procurar que es faci per mitjà d'empreses locals que treballen en aquest sector i amb moneda local. [T] * Promoure l'aïllament dels habitatges, el seu aprofitament solar passiu i penalitzar el seu consum energètic. [T] * Facilitar l'accés a sòl urbà a Cooperatives d'Habitatges amb dret a ús. Model Andel (Sostre Civic, Etxekoop) [T] Nova política d'espais verds: * Augmentar el nombre i extensió. [T] * Remodelar els espais verds existents no històrics cara aprofitaments en forma d'horts urbans. * Recuperar horts fins fa poc productius. * Fomentar l'agricultura urbana ecològica mitjançant campanyes, cursos, incentius diversos, cessió d'espais i eines, subvenció de llavors, etc. * Aprofitar finques no utilitzades (públiques o personals) per a la creació d'hortes urbanes comunitàries. Aplicar reformes bioclimàtiques i d'eficiència energètica als edificis municipals. [T] Implantar sistemes de tractament de residus sòlids i d'aigües residuals sostenibles i autosuficients, reconvertint les plantes municipals. Aprofitar el residu sec obtingut després del tractament d'aigües residuals per a l'agricultura. Compostar i reciclar al màxim, establint plantes de processament local dedicades a aquesta funció. [T]

ca/zarautz/urbanismo/indice.txt · Darrera modificació: 2017/02/05 11:46 per argelaguerentransicio

Municipios pospetroleo