Ferramentas de usuario

Ferramentas do sitio


gl:ames:outras:creacion_do_banco_de_terra_municipal
Translations of this page:

~~NOTOC~~ ====== Ames pospetróleo: Creación do banco de terra municipal ====== ==== Descrición ==== Crear bancos de terra en zonas urbanas e periurbanas para poñer en contacto a propietarios de fincas potencialmente produtivas e a persoas residentes nos núcleos urbanos de Bertamiráns e Milladoiro interesados na produción hortícola para autoconsumo. Promover a incorporación de fincas a este banco de terras mediante a [[gl:ames:fiscalidade:execcion_ou_rebaixa_de_ibi_e_icio_para_proxectos_a_prol_da_resiliencia|exección ou rebaixa de impostos]]. ==== Estado ==== Proposta [[https://amespospetroleo.wordpress.com/2015/05/18/medidas-pospetroleo-incorporadas-ao-programa-do-psdeg-psoe-para-ames/|asumida en 2015 polo PSdeG-PSOE]]. [[https://amespospetroleo.wordpress.com/2015/05/19/medidas-pospetroleo-incorporadas-ao-programa-de-pacto-x-ames/|Proposta asumida en 2015 por Pacto x Ames]], con estoutra redacción: > //Estudo de creación do Banco de terras, tratando de poñer en contacto ós donos das fincas abandonadas con veciños interesados en traballalas para o autoconsumo. Así garantiríase o mantemento e limpeza das mesmas, á par que se promovería a colaboración entre os veciños.// ==== Comentarios ==== Se cadra conviría ligar con terreos ubicados en concellos limítrofes: p.ex. no Milladoiro podería ser de utilidade contar coa posibilidade de usar terreos ubicados nos lindes de Compostela e Teo. === Efectos positivos adicionais === === Impactos negativos que diminúe === ==== Outras medidas relacionadas ==== * [[gl:ames:fiscalidade:execcion_ou_rebaixa_de_ibi_e_icio_para_proxectos_a_prol_da_resiliencia|Ames pospetróleo: Exección ou rebaixa de IBI e ICIO para proxectos a prol da resiliencia]] ==== Referencias (bibliografía, etc.). ==== * [[http://ultimahora.es/noticias/local/2016/03/13/181558/cort-creara-banco-tierras-terrenos-desuso-solares-vacios.html|Banco de terras municipal en Palma de Mallorca]]. ==== Arquivos anexos. ==== FIXME //Hai que engadir etiquetas// {{tag>}}

gl/ames/outras/creacion_do_banco_de_terra_municipal.txt · Última modificación: 2016/03/16 06:16 por touda

Municipios pospetroleo